Enertest, elektrik dağıtım şirketleri faaliyetleri ile ilgili olarak arıza-onarım-bakım, kesme-açma, sayaç okuma, sayaç değişimi, tesis yapımı ve diğer destek hizmetlerini sağlamak üzere, elektrik dağıtım bölgelerinde hizmet vermektedir.

Elektrik Dağıtım Tesisleri Yapım İşleri

Firmamız, OG ve AG gerilim seviyesinde, enerji iletim ve dağıtım hattı projelerinde, yer altı ve havai hat şebekeleri, kontrol, kumanda ve koruma sistemleri, aydınlatma tesisleri, etüt - proje, malzeme temini, proje yönetimi, montaj, test ve devreye alma faaliyetlerini uygun maliyet ve yüksek kalite standartları ile tesis etme hizmeti vermektedir.

Elektrik Dağıtım Tesisleri Bakım – Onarım Faaliyetleri

Şirketimiz elektrik dağıtım şebekelerinde Bölgesel Bakım Onarım faaliyetlerinin yanı sıra İşletme Bakım faaliyetleri kapsamında önleyici bakım çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Ayrıca dönemsel bakım-onarım çalışmaları da yapmaktadır. Bu faaliyetleri yürütmek için yeterli düzeyde teçhizat, araç, test cihazı vb. tüm cihazlar mevcuttur. Bu konuda uzun yıllar elektrik dağıtım şirketlerinde yöneticilik yapmış uzman kadromuz mevcuttur. Bakım – Onarım Faaliyetleri EKAT belgesine sahip teknisyenlerimizce yapılmaktadır.

Sayaç Değişimi

10 yıllık damga süresi dolmuş müşteri sayaçlarının dijital sayaçlar ile değişimi yapılması ihtiyacına yönelik olarak firmamız ayrıca hizmet vermektedir. Sayaç değişimleri SAP veya diğer ERP sistemine entegre el terminalleri üzerinden online yapılmakta olup, hiçbir kağıt form kullanılmamaktadır. Böylece dağıtım şirketinde, ofis içerisinde hiçbir çalışma yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bünyemizdeki yazılımcılar tarafından Abone-net ile el terminallerinin entegrasyonu sağlanmaktadır. Sayaç değişimi işlemi 2 kişilik tekniker/teknisyen ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu ekipteki bir kişi EKAT belgesine sahiptir.