Başarılı ve akıllı şebeke yönetimi için anahtar GIS'tir. Eğer doğru varlık ve coğrafi bilgiye sahip değilseniz diğer her şey yalnızca tahminden ibarettir. Bu nedenle Enertest olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Modeli Oluşturulması ve Veri Toplama Projeleri kapsamında gerek sahada gerekse yazılım konusundaki bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak ve siz müşterilerimizi destekleyerek çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz. Sunduğumuz çözümlerin tamamı ile sürdürülebilir, sürekli iyileştirilebilir ve geliştirilebilir, şeffaf, net, hızlı çalışan çözümler olması ana amacımızdır.

Veri Toplama ve Yazılım İmplemantasyonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Toplama Projesi için girdiler/kaynaklar ve altlık haritalar temin eederek saha/ofis elemanlarını eğiterek işe başlatmaktayız. Bu konuda tarafımızca hazırlanmış, dağıtım sistemi elemanlarını anlatan geniş bir kitap hazırlanmıştır. Çalışmalar Fider bazında yapılarak bütün proje için teslimat planı hazırlanmakta ve fiziksel veri modeli oluşturulmaktadır. Saha çalışması için veri toplama şablonları hazırlanmakta ve haftalık ilerleme güncellemelerinin dolaşımı sağlanarak ilgili verilerin aktarılması sağlanmaktadır. Akabinde, mobil haritalama yazılımı yüklenmiş tablet PC ve DGPS cihazları yardımıyla sahadan veri toplama işlemi gerçekleştirilerek, online server’a veri girişi yapılmaktadır. Ofis çalışması ile girilen veriler, kalite kontrolü yapılmış son teslimatları doğrulaması yapılarak hedef CBS ye yüklenmektedir. Bununla birlikte diğer yazılımlar ile de veri toplama faaliyetlerini yapmaktayız. Veri toplama esnasında DM ve TM’lere girecek olan personelimizin EKAT belgesine haiz olmasına özellikle dikkat edilmektedir.