Elektrik Dağıtım

Müşteri Hizmetleri

Endeks Okuma
Açma/Kesme
Kaçak Kontrol
Sayaç Değişimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Arıza Bakım Onarım
Tesis İşleri
OSOS
Danışmanlık
Ar-Ge

Elektrik İletim

Trafo Merkezi

Tesis İşleri
İşletme

Elektrik İletim Hattı

Tesis İşleri
Arıza Bakım Onarım

Elektrik Üretim

Proje Geliştirme
Kurulum
Arıza Bakım Onarım
Yan Hizmetler (PFK, RGD Testleri)
İşletme
Eğitim

SCADA

Elektrik Dağıtım Tesisi

Orta Gerilim
Alçak Gerilim

Elektrik Üretim Tesisi
Su Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisi
Dağıtım Tesisi

Doğal Gaz Tesisi

Dağıtım Tesisi
İletim Tesisi