Müşteri Hizmetleri

Endeks Okuma

Açma/Kesme

Kaçak Kontrol

Sayaç Değişimi


Tesis İşleri

Enertest olarak, dağıtım tesisleri için;

- Gereksinimlerinin belirlenmesi,
- Güzergâh seçimi,
- Etüt çalışmaları,
- Projelendirilme,
ve bu projelerin onaylatılması ve uygulanması için gerekli olan tüm hizmetleri vermekteyiz. Projelerin sahada uygulanması için standartlarına uygun malzemelerin temini, yönetimi ve uygulama usul esaslarına göre montaj işleri yüksek kalite ve en uygun maliyetlerle yapılmaktadır.

Bakım & Onarım

Enertest olarak, dağıtım tesislerinde enerji kalitesi ve sürekliliği için meydana gelen arıza onarım işlerinin yanı sıra, meydana gelecek olan arızaların önlenebilmesi için dağıtım tesislerinde bakım işleri, planlama ve yönetim için tüm hizmetleri sunmaktayız.


Araştırma & Geliştirme

Enertest olarak, elektrik dağıtım şebekeleri için daha verimli ve kullanışlı sistemler geliştirmek, mevcut sistemleri, ürünleri, yazılımları ve süreçleri iyileştirmek için dağıtım şirketleri, üniversiteler ve iş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile yaratıcı projeler tasarlamak ve yenilikçi çözümler sunmak için çalışmaktayız.

Ürün ve çözümlerimizde grup şirketi olduğumuz Enzen Global’in tecrübe, bilgi ve birikimlerinden de faydalanarak çalışmalarımızı küresel boyutlara taşımaktayız.


Danışmanlık

Enertest olarak, elektrik dağıtım şebekelerindeki tüm faaliyet alanlarında uzman deneyimli teknik kadromuz ile kazanmış olduğumuz bilgi ve tecrübeleri, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda müşterilerimize aktararak en uygun çözümü bulma konusunda yardımcı oluyoruz.


Coğrafi Bilgi Sistemleri

Başarılı ve akıllı şebeke yönetimi için anahtar Coğrafi Bilgi Sistemidir. Eğer doğru varlık ve coğrafi bilgiye sahip değilseniz diğer her şey yalnızca tahminden ibarettir. Coğrafi Bilgi Sistemleri, enerji planlama süreçlerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Şebeke analitiği, enerji erişimi ve sürdürülebilir enerji alanındaki çalışmaları yöneten uygulayıcılar bu sistemin önemini ve faydasını tanımaya başlamıştır.

Enertest olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri veri modeli oluşturulması ve veri toplama projeleri kapsamında saha ve yazılım destekli olmak üzere gerekli olan tüm hizmetleri sunmaktayız. Çalışmalarımızda uzmanlarımızca en güncel ve en uygun yazılımlar(ArcInfo, MapInfo, NetCAD v.b.) kullanılır. Böylelikle her bir proje için en verimli ve etkili çözümü sunarız.

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında sunduğumuz çözümler her alanda sunduğumuz gibi akıllı, yenilikçi, sürdürülebilir, sürekli geliştirilebilir, şeffaf, net ve hızlı çalışan çözümlerdir.


OSOS