Koruma Röle ve RTU Mühendisliği

SCADA sistemlerinin temel amacı şebeke operasyonları konusunda işletme verimliğini arttırmak ve OPEX’i düşürmektir. SCADA ile dağıtım şebekesi operasyonuyla ilgili tüm süreçler ve gerçek zamanlı bağlantılar güvenli olarak modellenip kontrol edebilir.

RTU’ların parametrelendirilmesi, PTP (noktadan noktaya) test edilmesi ve servise alınması, RTU panosu tasarımı ve imalatı, Rölelerin (IED) montajı, koordinasyonu, parametrelendirilmesi, test edilmesi ve servise alınması da şirketimizce yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli test cihazlarımız ve uzman mühendislerimiz mevcuttur.

Altyapı ve Saha Adaptasyonu

Dağıtım merkezleri ve trafolarının SCADA/DMS sistemi’ne dahil edilmesi için, altyapı tadilat/tevsiat işlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şirketimizce aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

AMR (OSOS)

OSOS, ölçümden faturalamaya kadar sıralı işlemlerin otomasyonu olup enerji tüketim faturası ve müşteri hareketlerinin simülasyonuyla yapılan analizlerini esas almaktadır.

Enerji satın alma tutarları ile enerji satış tutarları arasındaki büyük sapmalar, ticari kayıpların kabul edilebilir sınırların çok ötesinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sayaç ölçme ve okuma teknolojileri, satılan enerjinin ölçülmesinde ve tahakkuk ettirilmesinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. İnsan kaynaklarının yükselen maliyeti ve bireylerin hata yapma olasılıkları, karşısında şirketler bilgi teknolojilerine yönelmektedir. Bilgi teknolojileri kapsamında Otomatik Sayaç Okuma, şirketlerin sayaç okuma maliyetlerini aşağıya çekmekte, enerji kalitesi ve sürekliliğini takip etmelerine olanak sağlamaktadır.

Sahadan merkeze iletilen veriler aşağıdaki gibi sınıflanabilir.

  • Fatura bilgileri
  • Yük profili verileri
  • Sayaç durum bilgileri
  • Ani olaylar
  • Uzaktan kontrol

Şirketimiz ayrıca OSOS projelerinde diğer firmalara alt yüklenici olarak da saha kurulum faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.

  • Sayaç montajı,
  • Modem montajı, test ve servise alma
  • Sayaç panosu imalatı ve montajı,
  • Akım trafosu montaj